อาจารย์ญาณวิธ นราแย้ม

UploadImage
อาจารย์ญาณวิธ  นราแย้ม
ศิษย์เก่า
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (BA.) สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เกียรตินิยม อันดับ 2)
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวันแค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คณะที่ปรึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC.)
ประสบการณ์ทำงาน:
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
  • บริษัท อ.มัลลิการ์ อินเตอร์ ฟู๊ด จำกัด
  • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท FWD ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
view: 314 shares: