ผลงานและรางวัล

รางวัลเกียรติบัตร ยุวชนการตลาด จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

UploadImage
!ขอแสดงความยินดี!
นายกิตติธัช กิจสมชีพ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
นางสาวนุสรา จันทร์พุฒ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
รางวัลเกียรติบัตร ยุวชนการตลาด จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
view: 288 shares: