บริการวิชาการ

สาขาวิชาการตลาด (พี่สอนน้อง)ที่โรงเรียนสารวิทยา

UploadImage

(พี่สอนน้อง)ที่โรงเรียนสารวิทยา

 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หัวข้อ Social Media Marketing พร้อมมอบทุนการศึกษาทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มูลค่าทุนละ 5,000บาท 
(ที่นี่ เราสอนให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง และ ดี)  

#สาขาการตลาด
#บริหารธุรกิจ #SPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 146 shares: