นายธนาคม พันธุ์จำปา (เจ้าของธุรกิจค้าส่งขนาดย่อม บริษัท สุขสะหวันชีฟู้ด จำกัด .เวียงจันทน์ สปป.ลาว)

UploadImage
ศิษย์เก่า ชื่อ นาย ธนาคม พันธุ์จำปา อายุ 34 ปี
เกิดวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2525
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 49/665 วังทองวิลล่า เสรีไทย39 คลองกุ่ม
บึงกุ่ม กรุงเทพมหนคร 10240
หน่วย 4 บ้านสีไคทุ่ง เมืองสีโครตตะบอง
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
โทรศัพท์+66-84- 909-3001 , 856-20- 5955-8557 Email :
tanacom_pantjamah@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
จบระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2540 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานครจบระดับอนุปริญญา พ.ศ.2545 วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง(การตลาด) โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร จบระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ประวัติการทำงาน เรียงลำดับจากปัจจุบันถึงอดีต
1. นักวิเคราะห์พัฒนาตลาด ให้กับธุรกิจค้าส่งวัสดุก่อสร้าง(SME) บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย)จำกัด เขตการขายสปป.ลาวและอีสานตอนบน
2. เจ้าของธุรกิจค้าส่งขนาดย่อม ส่งอาหารทะเลแช่แข็งให้กับบริษัทคู่ค้าขนาดใหญ่ บริษัทสุขสะหวันซีฟู้ด จำกัด เวียงจันทน์ สปป.ลาว
3. ตัวแทนจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ(เขตการขายสปป.ลาว) บริษัท สยามเอกอุตสาหกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร
4. เจ้าของกิจการSME ค้าส่งวัตถุดิบให้โรงงานผลิตสินค้าดูแลผู้ป่วยที่บ้าน(Home Care) บริษัท ไทยร่วมค้า จำกัด
5. เจ้าของโรงงานSME ผลิตถ่านที่ใช้ในโรงแรม,ร้านอาหารญี่ปุ่น โรงงานถ่านขาว พรประเสริฐ จำกัด แขวงคำม่วน สปป.ลาว
6. หุ้นส่วนโรงงานรีไซเคิลพลาสติก มีชัย จำกัด แขวงบลิคำไช สปป.ลาว
7. เป็นที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจและการตลาด Mitraphab Cold Storage Co., Ltd.(Laos)
8. ที่ปรึกษา การขายและการตลาด ศูนย์การแพทย์ บ่งมติพยาธิ สากล จำกัด เวียงจันทน์ สปป.ลาว
9. ที่ปรึกษา พัฒนาทีมขายและการตลาด บริษัท เวียงทองการยา จำกัด เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ตำแหน่งหน้าที่งานทางด้านสังคม เช่น สมาคม ,ชมรม,มูลนิธิ,
หน่วยงานด้านการกุศลอื่นๆ
1. ที่ปรึกษาร่วมด้านธุรกิจและการลงทุนใน สปป.ลาว ให้กับ นักธุรกิจและผู้สนใจผ่านเว็บไซต์ตลาดลาวดอทคอม
2. ที่ปรึกษาร่วมด้านการค้า ในสปป.ลาว ให้กับคณะนักธุรกิจที่เดินทางมาดูงานจากเว็บไซต์ตลาดลาวดอทคอม

ผลงานที่ได้รับการยอมรับและภาคภูมิใจ
1. พ.ศ. 2555- 2557 เป็นที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจและการตลาดให้กับธุรกิจค้าส่งขนาดย่อม บริษัทมิตรผลโคลด์สตอเรจ จำกัด
ให้คำปรึกษาด้านก่อตั้งและพัฒนาธุรกิจจนกระทั่งประสบความสำเร็จเข้าสู่วงการธุรกิจห้องทำความเย็นในสปป.ลาว
2. พ.ศ. 2554- 2556 เป็นที่ปรึกษาการขายและการตลาดให้กับ ศูนย์การแพทย์บ่งมติพยาธิ สากล จำกัด เวียงจันทน์ สปป.ลาว
สามารถปรับทัศนคติทีมการตลาดให้ดีขึ้น มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น สามารถทำยอดขายได้ปีละ 20 ล้านบาท
3. พ.ศ. 2554- 2556 เป็นที่ปรึกษาพัฒนาทีมขายและการตลาดให้กับธุรกิจเวชภัณฑ์ขนาดกลาง บริษัทเวียงทองการยา จำกัด เวียงจันทน์ สปป.ลาว สามารถวางรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การคลาด เพื่อเพิ่มยอดขายในกลุ่มสินค้าเวชภัณฑ์ ลดความสูญเสียของสินค้าในคลังสินค้า
view: 152 shares: