นาย เทพ สอนเจริญกุล (เจ้าของบริษัทและอสังหาริมทรัพย์)

UploadImage
เจ้าของบริษัท สอนเจริญกุล เฮาส์ จำกัด

ทำไมถึงเลือกธุรกิจนี้
สืบทอดจากธุรกิจครอบครัว และนำมาต่อยอดธุรกิจปรับปรุงจุดอ่อนสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจ 
สร้างกรอบและทิศทางที่เราถนัดพร้อมกับสร้างทีมงานให้รักในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ ระเบียบแบบแผน


ฝากถึงน้องๆ

น้องๆ ที่สนใจจะเรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
ในรั้ว ม.ศรีปทุม แห่งนี้ มีอะไรที่ได้มากกว่าคำว่ามาเรียนแน่นอนสิ่งที่คุณได้กลับไป 
จะมีทั้งเหตุและผล เพื่อกลับมาประยุกต์ใช้กับสายงานอาชีพนั้นๆ รวมถึงน้องๆ 
ที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ สามารถมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังจากได้สำเร็จการศึกษาแล้ว

เทพ สอนเจริญกุล 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

 

 

view: 27 shares: