นาย เทพ สอนเจริญกุล (เจ้าของบริษัทและอสังหาริมทรัพย์)

UploadImage
เจ้าของบริษัท สอนเจริญกุล เฮาส์ จำกัด
ทำไมถึงเลือกธุรกิจนี้
สืบทอดจากธุรกิจครอบครัว และนำมาต่อยอดธุรกิจปรับปรุงจุดอ่อนสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจ
สร้างกรอบและทิศทางที่เราถนัดพร้อมกับสร้างทีมงานให้รักในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ ระเบียบแบบแผน

ฝากถึงน้องๆ
น้องๆ ที่สนใจจะเรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในรั้ว ม.ศรีปทุม แห่งนี้ มีอะไรที่ได้มากกว่าคำว่ามาเรียนแน่นอนสิ่งที่คุณได้กลับไป จะมีทั้งเหตุและผล เพื่อกลับมาประยุกต์ใช้กับสายงานอาชีพนั้นๆ รวมถึงน้องๆ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ สามารถมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังจากได้สำเร็จการศึกษาแล้ว

เทพ สอนเจริญกุล
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
view: 169 shares: