นางสาว รุจีพัชร ชูนาค (เจ้าของธุรกิจ ฟาร์มเมล่อน)

UploadImage
- รุจีพัชร ชูนาค - 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
เจ้าของธุรกิจ ปากช่องเมล่อน by rachael orchards


ฝากถึงน้องๆ

"สำรวจตัวเองก่อนว่าชอบในสิ่งใด แล้วจงมุ่งมั่นในสิ่งนั้น หากสิ่งที่เลือกมันไม่ใช่ หรือเลือกแบบขอไปทีจงหยุดแล้วตัดสินใจให้ดีๆ เพราะปัจจุบันมีผลต่ออนาคต
การก้าวที่ถูกต้อง คือ ความสุข เพราะสิ่งนี้คือชีวิตของเราทั้งชีวิต"

 

view: 43 shares: