ผลงานและรางวัล

คว้ารางวัลชมเชย แผนธุรกิจเพื่อการส่งออกตลาดอาเซี่ยน

UploadImage
นักศึกษาสาขาการค้าระหว่างประเทศ คว้ารางวัลชมเชย การประกวดแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกตลาดอาเซี่ยน
จาก 10  สถาบันอุดมศึกษา
view: 618 shares: