บริการวิชาการ

ไขข้อข้องใจ การเรียน หลักสูตร ปวส. 2 ปี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว

UploadImage


คณะบริหารธุรกิจ และ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
นำโดย อ.อรนิษฐ์ แสงทองสุข อ.ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ สาขาการจัดการ 
ไขข้อข้องใจ การเรียน หลักสูตร ปวส. 2 ปี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว และสัมภาษณ์น้องๆในคณะบริหารธุรกิจที่ตัดสินใจเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

************************************************************
#ทำเรื่องเรียนให้เป็นเล่นทำเรื่องเล่นให้เป็นเงิน!
#สาขาการจัดการภาคเสาร์อาทิตย์
#คณะบริหารธุรกิจ #SPU
#วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

view: 1067 shares: