นาย พัฒนพงค์ พรหมบุตร (Digital Account Management Director)

UploadImage
นายพัฒนพงค์ พรหมบุตร ศิษย์เก่าสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ปัจจุบันประกอบอาชีพ Digital Account Management Director ทางด้านโฆษณาออนไลน์ ให้กับบริษัท ไดอิจอ คิคากุ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ที่เป็นสาขาหนึ่งจากญี่ปุ่น ซึ่งเปิดบริการในประเทศไทย มาครบ 30 ปี ในปีนี้ 2559 ซึ่งทางบริษัท มีลูกค้า รายใหญ่ ที่ดูแลคือ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ ประเทศไทย และรวมถึงลูกค้าอีกมากมายที่ให้ความไว้วางใจให้ทางบริษัทดูแล ซึ่งส่วนของรายละเอียด ทางด้านโฆษณาออนไลน์ที่ดูแลอยู่นั้น ทำงานตั้งแต่ การคิด Concept idea ไปจนถึงวางแผนเพื่อตอบโจทย์และวัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น Online Creative ในการเสนอการถ่ายทำ Online VDO ของสินค้า รวมถึงการทำโฆษณาออนไลน์ตามสื่อต่างๆ และผลิต Artwork เพื่อใช้ในการลงโฆษณาเป็นต้น การที่เลือกอาชีพนี้นั้น จากที่ได้ทำงานทางด้านออนไลน์มา 10 กว่าปี จึงได้เกิดโอกาสจากบริษัท ที่เห็นคุณค่าของเรา ให้ที่จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของบรัท ให้ไปในทิศทาง ที่กำลังเป็นที่นิยมและสนใจ สำหรับโฆษณาออนไลน์ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนองานในปัจจุบันที่ไม่ใช่ที่จะเสนอเพียงแต่ offline แล้วบริษัท ได้ก่อตั้งแผนกดิจิตอล เพื่อตอบโจทน์ลุกค้าขึ้นในบริษัทพอดี ส่วนของการนำความร็ที่ได้ศึกษามาประกอบการใช้ในงาน นั้น เป็นช่วงที่เหมาะสมมากสำหรับการที่ได้ศึกษาที่ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม เรื่องของการตลาดที่ปเนหลักสูตรในการเรียนการสอน ที่ได้รับความรู้ เช่น การศึกษา SWOT / five forces_นำมาประกอบการนำเสนงานลูกค้า ในเรื่องของวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อตอบโจทย์ลุกค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงการจัดการ management ทีมงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ของเรา ซึ่งทีมงาน อยู่ในส่วนของการจัดการดูแลลูกค้า ซึ่งต้องแบ่งงานให้ลุกน้องดูแลลุกค้า จัดสรรเวลาในการทำงาน รวมถึงวางแผนงานให้กับทีมเพื่อทำงานให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ได้เป็นอย่างดี
view: 0 shares: