ผลงานและรางวัล

รางวัลชนะเลิศ Business Idea for Success : Better Life

UploadImage

Business Idea for Success : Better Life
สาขาการจัดการ และสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
คณะบริหารธุรกิจ #SPU

 ประกวดแข่งขันตอบปัญหานวัตกรรมทางธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ ร.ร จันทร์หุ่นบำเพ็ญ

 การประกวดแผ่นธุรกิจระดับอุดมศึกษาต่างสถาบัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Bike Derry นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุจาก ม.ศรีปทุม

 การแข่งขันการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมทางธุรกิจ จาก 13 ทีม ของคณะบริหารธุรกิจ
รางวัลชนะเลิศ ทีมบันเทิง! นวัตกรรม Firm up! สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
รับโล่รางวัลจาก คุณสาโรช สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ทำเรื่องเรียนให้เป็นเล่นทำเรื่องเล่นให้เป็นเงิน#พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงโลกให้ทัน 
#สาขาการจัดการ #สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล #คณะบริหารธุรกิจ
#นวัตกรรม #Thailand4.0 #Startup

view: 131 shares: