นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

UploadImage
คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา2557 ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปัจจุบันคุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รองประธานกรรมการ ของ บริษัท ทีคิวอาร์ รีอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บริษัท แคสแมท จำกัด เป็นต้น
รางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น (ประกันภัย 200) ปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
view: 0 shares: