บริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ พบน้อง โรงเรียนอัสสัมชัน (บางรัก)

UploadImage
คณะบริหารธุรกิจร่วมกับส่วนกลาง ออกบูธแนะแนวน้องๆ เชิญชวนให้มาเรียน ม.ศรีปทุม 17/พ.ย./58
บริหาร เปิด สาขาใหม่2 สาขา แล้วนะรู้ยัง กำลังมาแรง** สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (กู้ กรอ.ได้ด้วย) และ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
view: 0 shares: