บริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่..น้องๆม.6 ร.ร. ดอนเมืองจาตุรจินดา

UploadImage
!เลือกในสิ่งใช่... ศรัทธาในสิ่งที่ชอบ!
คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
บริการวิชาการสู่..น้องๆม.6 ร.ร ดอนเมืองจาตุรจินดา หัวข้อ creative thinking ของเด็ก เจน y และ นักเรียนในศตวรรษที่ 21 การเลือกเรียนสาขาที่ชอบ จากอ.คณะบริหารและ รุ่นพี่มากประสบการณ์ถ่ายทอดการตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ใช่ให้กับน้องๆ --10 พ.ย.2559--
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#คณะบริหาร
#SPU
#ดอนเมืองจาตุรจินดา
view: 0 shares: