ข่าว/กิจกรรม

Workshop ส่งท้ายปี "Digital Business Transformation to Thailand 4.0 The ERP for Business Planning

UploadImage
Workshop ส่งท้ายปี
"Digital Business Transformation to Thailand 4.0 The ERP for Business Planning 
เพื่อมุ่งสู่การจัดการธุรกิจในยุค Thailand 4.0"
วันเสาร์ที่ 10 ธ.ค.59 เวลา 9.00-16.30 น. ห้อง บงกช อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงโลกให้ทัน
#สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
#คณะบริหารธุรกิจ
#SPU
view: 149 shares: