ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ธาม ทัพพะรังสี (ธาม) นักศึกษาคนเก่ง สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

UploadImage

ขอแสดงความยินดีกับ ธาม ทัพพะรังสี (ธาม) นักศึกษาคนเก่ง
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ รหัส 63   

ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย คว้าเงินรางวัล 50,000 บาท จากการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคภาคกลาง เพื่อเข้าแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆในระดับประเทศต่อไป 
โดยทีมที่ประกวดต้องพัฒนาทักษะ และระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ บนปัญหาและความต้องการ
ในพื้นที่จริง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับบริบท
ในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน  ธาม เป็นเด็กที่มีความสามารถ มีศักยภาพ
เป็นคนที่ขวนขวาย มองหาโอกาสในการทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
โดยสมาชิกของทีม มาจากผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
"โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)" โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งทีมนี้ นอกจากธามแล้ว มีสมาชิกที่เป็น บัณฑิต
และประชาชน อีก 4 คน และตัวแทนชุมชน 2 คน 
"ธามเป็นนักศึกษาเพียงคนเดียวที่ได้ร่วมทีมประกวดทีมนี้"
view: 22 shares: