ข่าว/กิจกรรม

Business Administration !

UploadImage

Business Administration !
ใครมีของ? อยากปล่อยไอเดีย อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
มาปลุกแนวคิด ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
#สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คลิก www.spu.ac.th/fac/business/th/program/147/
----------------------------------------------

 
view: 24 shares: