ข่าว/กิจกรรม

Modern Administration and Management อยากให้ธุรกิจติดท็อปชาร์ต การบริหารจัดการต้องดี !

 UploadImage
 

Modern Administration and Management
อยากให้ธุรกิจติดท็อปชาร์ต การบริหารจัดการต้องดี !
ยืนหนึ่งเรื่องการบริหารคน พร้อมการจัดการองค์กรทุกรูปแบบ
#สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คลิก www.spu.ac.th/fac/business/th/program/45/


 
view: 35 shares: