ข่าว/กิจกรรม

International Business เปิดประตูสู่โลกธุรกิจระดับ Inter !

UploadImage

    International Business เปิดประตูสู่โลกธุรกิจระดับ Inter !
พาเจาะตลาดโลก พร้อมเปิดทุกเทคนิคการทำธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
#สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คลิก www.spu.ac.th/fac/business/th/program/51/ 
view: 22 shares: