ข่าว/กิจกรรม

อยากเรียนต้องรู้ เปิดสายงานสุด Hot ! เรียนธุรกิจระหว่างประเทศ

UploadImage

อยากเรียนต้องรู้ เปิดสายงานสุด Hot !
เรียนธุรกิจระหว่างประเทศ จบแล้วทำงานอะไร?
 #สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 คลิก www.spu.ac.th/fac/business/th/program/51/
view: 43 shares: