ข่าว/กิจกรรม

เปิดสายงานสุด Hot เลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจ !

UploadImage

เปิดสายงานสุด Hot เลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจ !
จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?
#สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 31 shares: