ข่าว/กิจกรรม

Update! การเดินทางโดยเครื่องบิน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปกับ อาจารย์ ธรรมนูญ วิศิษฏ์ศักดิ์

UploadImage
 
จะเดินทางช่วงนี้ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง?
มา Update! การเดินทางโดยเครื่องบิน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
ไปกับ อาจารย์ ธรรมนูญ วิศิษฏ์ศักดิ์
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
----------------------------------------------
view: 58 shares: