ข่าว/กิจกรรม

“DBD Brings Your Business to the Next Level”

UploadImage

วันจันทร์ที่ 8  มีนาคม  2564 
ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นำโดย ผศ.ดร.อนุพงศ์  อวิรุทธา  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพนักธุรกิจแบบมืออาชีพ
และมีท่านอธิบดีและรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานเปิดงานในพิธีวันนี้
            ได้รับเกรียติจากท่านวิทยากร อายุน้อย ร้อยล้าน ดร.ธีรศานต์  สหัสสพาสน์ ผู้อำนวยการการหลักสูตร DNA#BySPU
มาแชร์ไอเดีย ประสบการณ์สุดเจ๋งในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อวงการ Tiktok ของเมืองไทยนะตอนนี้
view: 43 shares: