ข่าว/กิจกรรม

"BIZ Talk and Trip ONLINE" การทำธุรกิจแบรนด์ไทยในต่างประเทศ

UploadImage

Social Distancing ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้รับความรู้เต็มเปี่ยม

คณะบริหารธุรกิจ เสนอ "BIZ Talk and Trip ONLINE" 

การบรรยายพิเศษ ผ่าน App Zoom
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 (เวลา 13.00-16.00 น.) 

"การทำธุรกิจแบรนด์ไทยในต่างประเทศ" 

โดย คุณธนวรรธน์ มณีกรณ์จงศิริ
      - ผู้บริหาร Victory Provider Co., Ltd (กัมพูชา)
      - รองประธาน สมาคมธุรกิจและแฟรนไชส์กัมพูชา 
      - ผู้บริหาร แบรนด์ ชาตรามือ ประเทศกัมพูชา
      - ผู้บริหาร TC Ocean Liner Trading Co., Ltd. ประเทศกัมพูชา
                                                                                                                                                                                         นอกจากเรียนออนไลน์แล้ว นักศึกษายังได้ฟังบรรยายพิเศษ   และศึกษาดูงานอีกด้วย    

#BIZTalkandTrip
#SBS #SripatumBusinessSchool
#คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 32 shares: