ข่าว/กิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือก "การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Business Idea"

UploadImage

   ประกาศผลการคัดเลือก !!!  ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Business Idea ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 
Business Week 2021 ในหัวข้อ Health Innovation in Digital Age : นวัตกรรมธุรกิจสุขภาพในยุคดิจิทัล
พร้อมชิงรางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 10 ทีมด้วยนะคะ
view: 82 shares: