ข่าว/กิจกรรม

Online Business Week 2021 พาทุกคนไปเปิดประสบการณ์จริงใน

UploadImage
 
   Online Business Week 2021 พาทุกคนไปเปิดประสบการณ์จริงใน 
"การดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพในยุคดิจิทัล"
โดย คุณภัทรมน เกิดลาภผล Founder : PregSkin
และ คุณหทัยชนก ปิ่นปั่น Founder : IG Clinic
เดินทางเข้าสู่โลกแห่งธุรกิจพร้อมกัน ผ่านการบรรยายออนไลน์ทาง Zoom และ FB LIVE ทางเพจคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
   วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 13.30 -16.00 น.
view: 44 shares: