ข่าว/กิจกรรม

​คณะบริหารธุรกิจจัดการอบรมหลักสูตร Reskill & Upskill กับหลักสูตรอบรม e-Commerce

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจจัดการอบรมหลักสูตร Reskill & Upskill กับหลักสูตรอบรม e-Commerce
เพื่อติดอาวุธให้ผู้ประกอบการไทยในยุค New Normal หลักสูตรอบรมที่ตอบรับกับปัจจุบัน อะไรๆก็ต้องออนไลน์ !!
 
⬆️ อัพศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ บุคลากรทางด้านธุรกิจดิจิทัล Digital Economy, Disruption , New Normal สู่ New Challenges ของ SMEs จะอยู่รอดและโตได้อย่างไร!!
✨ ห้ามพลาดกับยุคทองของ "ออนไลน์" ช่องทางหลักในการทำธุรกิจ กับ หลักสูตรพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ให้แข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน (Non-Degree) รุ่นที่ 3
view: 95 shares: