ข่าว/กิจกรรม

SBS เปิดประสบการณ์ตรงไปกับโครงการ "รวยด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ"

UploadImageSBS เปิดประสบการณ์ตรงไปกับโครงการ "รวยด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ"
 
เสวนากับนักเล่นหุ้น วัยรุ่นเงินล้าน
คุณบัณฑิต  ว่องอำไพประเสริฐ
 
ประกาศผล และมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีเงินสูงสุดในพอร์ต 3 อันดับแรก  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้ร่วมโครงการทุกคน
ยินดีกับน้องๆ ทุกคนด้วยนะคะ
----------------------------------------------
#คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SBS #SPU #SripatumUniversity #SmartBusinessProfessionals
 

view: 151 shares: