ข่าว/กิจกรรม

SPU×RS เปิดประสบการณ์ กับตัวจริงพบผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ และ คอมเมิร์ซ

UploadImage


SPU×RS เปิดประสบการณ์ กับตัวจริงพบผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ และ คอมเมิร์ซ

คุณ พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ในการบรรยายพิเศษ “Edutainmerce”

บทเรียนจากธุรกิจ Entertainment สู่ ธุรกิจ Commerce ของ RS ที่ได้รับการยกย่องเป็นกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยี
  • การเอาชนะ Technology Disruption มาตลอด 40 ปี
  • การเรียนรู้เทคนิคการปรับตัวและปรับการทำงาน
  • การติดอาวุธ เตรียมความพร้อมก่อนหางาน
ทั้งสนุก ได้ความรู้ และเทคนิคดีดี เพียบเลยนร้า
----------------------------------------------
#คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#SBS #SPU #SripatumUniversity
#SmartBusinessProfessionals
 
view: 118 shares: