ข่าว/กิจกรรม

Campus Visit คณะบริหารธุรกิจ

UploadImage

คนเราสามารถเก่งได้ ขึ้นอยู่กับ Mindset ของเรา เราต้องปรับ Mindset และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
มาค้นหา Mindset ของน้องๆ ที่ SPU กันนะคะ

Campus Visit พบกับน้องๆ

 - โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
 - โรงเรียนนนทบุรี
 - โรงเรียนศรีบุณยานนท์
 - โรงเรียนดรุณาราชบุรี
view: 153 shares: