นายยุทธพงษ์ สอนเจริญกุล

UploadImage
ยุทธพงษ์ สอนเจริญกุล (ยุทธ)
ศิษย์เก่าสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รับฝากขายบ้านมือสอง ซื้อประมูลทรัพย์สินมาปรับปรุงใหม่ และเป็นผู้ประกอบการพัฒนาโครงการ

○ ทำไมถึงเลือกธุรกิจนี้
สมัยเด็กทางบ้านมีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ดีๆ จึงคิดว่าเมื่อทำงานหาเงินได้ต้องมีบ้านดีๆ อยู่ให้ได้ จึงสนใจอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และคิดว่ายังมีคนอีกมากที่ให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัย อาชีพนี้เป็นงานที่ทำให้ชีวิตคนสมบูรณ์แบบมากขึ้น และเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคน เป็นอาชีพที่ต้องมีประสบการณ์ เงินทุน และต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้ทันเทรนของผู้บริโภค

○ พูดถึง SPU
การเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำให้ได้รับความรู้มากมายแะสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานหลายด้าน เพราะที่ศรีปทุมเน้นเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของมืออาชีพมนวงการ ทำให้พี่มีแนวทางว่าจะเดินต่อไปยังไง แบบไหน และจะทำอย่างไรจึงจะถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างสวยงามแะมั่นคง

○ ฝากถึงน้องๆ
พี่เป็นคนเรียนไม่เก่ง นำเสนองานหน้าห้องก็ไม่เก่ง ฝากถึงน้องๆ ถ้าเลือกเรียนสาขาวิชานี้ อย่าเน้นแค่เรียนให้จบอย่างเดียว จงเน้นความรู้ที่อาจารย์สอน และะประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงาน เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานในอนาคต และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและธุรกิจต่อไป
view: 0 shares: