ข่าว/กิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ และ การประกวดแข่งขัน Business Idea วันที่ 26 พฤศจิกรยน 2561

UploadImage
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจภายใต้หัวข้อธุรกิจในยุคดิจิทัล และ การประกวดแข่งขัน Business Idea วันที่ 26 พฤศจิกรยน 2561 เวลา 10.00 - 16.00 ณ Exhibition Hall อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A
view: 446 shares: