SPU's British College

SPU's British College เส้นทางสู่เครือข่ายนานาชาติ British College โดย SPU ได้ริเริ่ม เพื่อปฏิวัติระบบการศึกษาไปอีกขั้น ด้วยการนำคุณภาพและมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสถาปนา British College โดย SPU เป็นวิทยาลัยนานาชาติของประเทศไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของ UK ที่นี่ในประเทศไทย นักเรียนรู้จักระบบการศึกษาใหม่ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์มาก ขึ้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกวัยและทุกความสามารถ ระบบการศึกษาใหม่นี้ให้การประเมินที่เหมาะสมและต่อเนื่องในความคืบหน้า ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ...

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ...

บัญชี ม.ศรีปทุม รับน้อง ป.โท ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับชั้นให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย ...

ว.การบิน ม.ศรีปทุม MOU กับ ...

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ...

SPU ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ...

พลาดไม่ได้! เชิญน้องๆ ม.ปลาย ...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ...

โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง ...

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีป...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

ศิษย์เก่า

ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี
อาจารย์ผู้สอนประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง