SPU's British College

SPU's British College เส้นทางสู่เครือข่ายนานาชาติ British College โดย SPU ได้ริเริ่ม เพื่อปฏิวัติระบบการศึกษาไปอีกขั้น ด้วยการนำคุณภาพและมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสถาปนา British College โดย SPU เป็นวิทยาลัยนานาชาติของประเทศไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของ UK ที่นี่ในประเทศไทย นักเรียนรู้จักระบบการศึกษาใหม่ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์มาก ขึ้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกวัยและทุกความสามารถ ระบบการศึกษาใหม่นี้ให้การประเมินที่เหมาะสมและต่อเนื่องในความคืบหน้า ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

ขอขอบคุณ! คุณปริญญา เธียรวร ...

(30 ก.ค.64) คุณปริญญา เธียรวร โรงแรม Oakwood Ho...

ขอขอบคุณ! 6 คณบดี SPU ส่งกำลังใจ ...

(30 ก.ค.64) 6 คณบดี SPU นำโดย ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์, ...

ขอขอบคุณ! คุณนานา”เจ้า...

(30 ก.ค.64) คุณเกดชนา วันทานี (นานา) เจ้าของ บริษัท ...

ขอขอบคุณ! คุณจั๊ก กรกนก เชาว์ปรีชา ...

(30 ก.ค.64) คุณจั๊ก กรกนก เชาว์ปรีชา ร้าน Up To Jug ...

ขอขอบคุณ! บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ...

(30 ก.ค.64) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ...

ขอขอบคุณ! ผศ.วรรณี งามขจรกุลกิจ ...

(30 ก.ค.64) ผศ.วรรณี งามขจรกุลกิจ อาสาสมัครฯและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

ศิษย์เก่า

ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี
อาจารย์ผู้สอนประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง