ข่าว/กิจกรรม

SPU Proud : Ready to fly โดยวิทยาลัยการบินและคมนาคม

เมืื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการบินและคมนาคมได้เชิญวิทยากรพิเศษ คุณทาคาโยชิ อูเอซึจิ นักบินผู้ช่วยของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Flight Instrument และ Navigation Aids

#spu #วิทยาลัยการบินและคมนาคม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 244 shares: