ข่าว/กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการบินและคมนาคม จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2561 วิทยาลัยการบินและคมนาคม นำทีมโดย พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยฯ  เดินทางไปพัฒนาบุคลากรประจำวิทยาลัยฯ ณ โรงแรม Beyond Patong หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

 

view: 327 shares: