ข่าว/กิจกรรม

เยี่ยมชมพระเมรุมาศและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร กทม.

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น วิทยาลัยการบินและคมนาคม ได้พานักศึกษาในวิทยาลัยการบินและคมนาคม เยี่ยมชมพระเมรุมาศ โดบเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ทำให้ผ่อนคลายความเครียดและเกิดความสุขมากขึ้น ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาเรียนและปฏิบัติงานของบุคลากร สืบเนื่องจากเป็นช่วงหลังเสร็จงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร 
view: 122 shares: