ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ในโครงการ Chinese Language And Culture Camp

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 17 พ.ย. 2560 วิทยาลัยการบินและคมนาคม ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของวิทยาลัยการบินและคมนาคมในโครงการ Chinese Language And Culture Camp โดยเปิดโอกาศให้นักศึกษาในวิทยาลัยฯที่สนใจ เข้าร่วมสมัครโครงการนี้ และคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ณ.ห้องวิทยาลัยการบินและคมนาคม 
view: 129 shares: