ข่าว/กิจกรรม

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจในการเรียน

วิทยาลัยการบินและคมนาคม สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียน และเป็นการต้อนรับ อีกทั้งยังแสดงถึงความรัก การดูแลเอาใจใส่ สร้างไมตรีที่ดีให้แก่กันระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองและนักศึกษากับคณาจารย์ทุกท่าน ณ ห้องConvention อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 527 shares: