ข่าว/กิจกรรม

ประดับบ่าและป้ายชื่อ!! สร้างความภาคภูมิใจ นศ.วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษา สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ ตนเองและสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
view: 1107 shares: