ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม สร้างมืออาชีพด้านการบิน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560 วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงานด้านการบิน ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม และด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)  เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเรียนด้านการบิน ทั้งร่างกาย และจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่างๆเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบิน (Airmanship) 
view: 99 shares: