ข่าว/กิจกรรม

​วิทยาลัยการบินและคมนาคม พัฒนาความเป็นผู้นำแก่นักศึกษา สร้างมืออาชีพด้านการบิน

วิทยาลัยการบินและคมนาคม สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบิน (Airmanship) เนื่องจากการทำงานด้านการบินนั้นจะต้องมีคุณสมบัติด้านต่างๆ อาทิเช่น ความเป็นผู้นำ ความมีวินัย การรับรู้สภาพแวดล้อม การจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเดินป่าศึกษาภูมิประเทศ และทำการประเมินคุณลักษณะด้านต่างๆของตนเอง    ณ  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
view: 451 shares: