ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม พานักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกการบินฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการบินและคมนาคมได้พานักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ต่างก็ได้รับประสบการณ์พร้อมทั้งสนุกสนานที่ได้ศึกษาเยียมชมศูนย์ฝึกการบิน เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้จากตัวจริงและประสบการณ์จริงเลยครับ