ข่าว/กิจกรรม

เก็บตกบรรยากาศกีฬาดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 20

การแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์  ครั้งที่ 20”
“SPU White Heart” ระหว่างวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 – 18.00 น.
ณ ยิมเนเซียม ชั้น 12 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) และสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
view: 625 shares: