ข่าว/กิจกรรม

คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน

คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาศที่ นักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคมร่วมมือร่วมใจกัน แข่งขันกีฬาดอกบัวเกมส์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมกันอย่างเต็มที่
view: 395 shares: