ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม จัดกิจกรรม Mini Open House

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการบินและคมนาคมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ OPEN HOUSE ขึ้น โดยได้พาคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่าอากาศยานดอนเมืองและBangkok Aviation Center เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาทางด้านการจัดการความปลอดภัยการบินยิ่งขึ้น