ข่าว/กิจกรรม

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) หลักสูตร “ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน” AS#3 (ครั้งที่ 3-4)

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงบ่อย Soft Skills จึงจำเป็นในการบริหารชีวิต

 
รวบรวมความรู้และภาพน่ารักๆๆ ของผู้เรียน Soft Skills หลักสูตร “ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน” AS#3 @วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

*** ผู้เรียนทุกคนน่ารักมากกกๆ ได้เรียนรู้การบริหารงานและทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การแบ่งหน้าที่กัน การเป็นผู้นำ และการเป็นผู้ตามที่ดี การรู้จักตนเอง และการรู้จักผู้อื่น เป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อความสำเร็จ ไม่ว่าจะความสำเร็จของงานหรือความสำเร็จของชีวิตที่ตั้งเป้าหมายไว้
 

*** ขอขอบคุณ : ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อ.เรย์ / อ.เจ / อ.หนับ และทีมงาน) ค้าา
วันเสาร์ที่ 22 พ.ค. 2564 และวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 2564


#วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
#การบินและคมนาคม
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
#SPU
#โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ #NonDegree
#หลักสูตรความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน #AS3
#สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สปอว.
view: 109 shares: