ข่าว/กิจกรรม

"อยากบิน ต้องได้บิน"

“อยากบิน ต้องได้บิน”

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

         เปิดประสบการณ์บนท้องฟ้ากับกิจกรรม “One Day Pilot” ที่วิทยาลัยการบินและคมนาคม ร่วมกับโรงเรียนการบิน Thai Aviation Academy จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสานฝันในด้านการบินให้กับน้องๆ ที่สนใจ

          กิจกรรมก่อนและระหว่างการบิน 
          1. ฟังบรรยายและอบรมด้านภาคพื้นในเนื้อหาความรู้เบื้องต้นของการเป็นนักบินและเทคนิคทางด้านอากาศยาน
          2. เปิดประสบการณ์ทางด้านการบิน กับการบินจริงพร้อมกับครูการบินแบบตัวต่อตัว โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน
การเตรียมบิน การอ่านแผนการบิน การตรวจสอบอากาศยานก่อนขึ้นบิน และทำการบินจริงๆ ไปพร้อมกับครูการบินมากประสบการณ์ที่จะคอยสอนน้องๆ ให้ได้ความรู้อย่างตั้งใจ โดยจะใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง และยังได้เก็บภาพบรรยากาศสุดประทับใจด้วยน่าาา
          3. มอบประกาศนียบัตร และของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

          ส่วนเครื่องบินที่น้องๆ จะได้ทำการบิน (ตามการประเมินจากครูการบินจาก TAA)
          - TECNAM P2002JF
          - TECNAM P2010
          - TECNAM P2006T
          - CESSNA C172
 
8 เมษายน 2564
ณ โรงเรียนการบิน Thai Aviation Academy จังหวัดร้อยเอ็ด


#การบินและคมนาคม
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#การบินศรีปทุม

#SPU

view: 141 shares: