ข่าว/กิจกรรม

โครงการ : ความปลอดภัยการบินกับอาชีพ ATC

โครงการ : ความปลอดภัยการบินกับอาชีพ ATC 

กับวิทยากรมืออาชีพ : เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
คุณบงกช สะดวกการ ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
คุณสิทธิการณ์ อุ่นจิตต เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

 
เพราะความปลอดภัยคือ หัวใจของการบิน”
 
ยืนหนึ่งเรื่อง ความปลอดภัยการบิน ต้องที่วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
 
          วิทยาลัยการบินและคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller) เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแล กำหนดทิศทาง ความเร็ว เพดานบินของเครื่องบิน ซึ่งนักบินต้องปฏิบัติตาม ตั้งแต่บินขึ้นจากท่าอากาศยานต้นทาง หรือเริ่มเข้าเขตรับผิดชอบ (เข้าเขตประเทศ) กระทั่งลงจอดที่ท่าอากาศยานปลายทาง หรือพ้นเขตที่รับผิดชอบ (พ้นเขตประเทศ) อย่างปลอดภัย

             ด้วยเหตุนี้ทำอาชีพผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของภาคอุตสาหกรรมการบิน เป็นผู้กำหนดทิศทางของความปลอดภัยการบิน ดังนั้นการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องอยู่บนพื้นฐานและตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เพราะการสื่อสารกับนักบินหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย30 มีนาคม 2564 ณ ห้อง Auditorium2 ชั้น 11 อาคาร 40 ปีศรีปทุม


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#การบินและะคมนาคม
#วิทยาลัยการบินและคมนาคม
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU
view: 184 shares: