ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

(วันที่ 12 มี.ค. 2564) วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมด้วย พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ พลตรี ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

โดยการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่ายในการดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
view: 125 shares: