ข่าว/กิจกรรม

โครงการอบรม SMS : Safety Management System

เอาเรื่องสุด เข้มข้นสุด!!

เพราะทุกอย่างคือการเรียนรู้ แค่เราเปิดใจ
การอบรมของพี่ปี 4 เพื่อเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพด้านความปลอดภัย ✈️
ขอขอบพระคุณ บริษัทไทยไฟล์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) อีกครั้งที่ได้มาให้ความรู้กับพี่ปี 4 ของว.การบินอย่างเข้มข้น

SMS : "Safety Management System"

13-14 มีนาคม 2564
ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร11 ชั้น14

 
view: 129 shares: