ข่าว/กิจกรรม

ด่วน!!! เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) "ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน" รุ่นที่ 3

เปิดรับแล้ว!!!  

หลักสูตร "ความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน" มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 3 ปี 2564 ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
"เมื่อความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของภาคอุตสาหกรรมการบิน" Aviation Safety by SPU เปิดหลักสูตรเรียนฟรี!! กับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) รุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบิน Re and Up and New - Skills

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม - ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการบิน หรือภาคอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

https://forms.gle/2BLdV8GevcJUMewn6
view: 356 shares: